Po przekroczeniu progu dworku, Gościom ukazuje się przestronna sień, z unikalną arkadą komina portkowego.

Mając na uwadze podłogi drewniane w całym domu, ale w szczególności liczącą sobie nieomal lat 200 podłogę w salonie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę już w sieni obuwia, w którym chodzimy “po dworze” lub “polu”. Z sieni wejścia prowadzą do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze, a więc: salonu, jadalni, kuchni i łazienki. Jest to pozostałość układu osiowego budynku, sprzed przeniesienia z Karczmisk i podziału na dwie odrębne części.

Z sieni na piętro prowadzą ażurowe drewniane schody (bez podstopnic). Uprzejmie prosimy, zwłaszcza osoby starsze oraz dzieci, o wyjątkową ostrożność w korzystaniu z nich.